KMPiG

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna
E-mail Print PDF

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków

tel. (12) 617 2148

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itAKTUALNOŚCI

2022-05-24
Katedra wzbogaciła się o kolejne granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

SONATA
Karolina Kośmińska - Kwarc w metamorficznych skałach (ultra-) wysokociśnieniowych: powszechny minerał o niewystarczająco poznanym potencjale.

OPUS
Jarosław Majka - Proces zamknięcia oceanu Alpejskiej Tetydy zapisany w Pienińskim Pasie Skałkowym Zachodnich Karpat.
Jakub Matusik - Nanorurkowe materiały na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu do fotodegradacji wybranych mykotoksyn w środowisku wodnym.

POLONEZ BIS
Alessia Borghini
- Głęboki obieg składników lotnych podczas subdukcji skorupy kontynentalnej i interakcji skorupa-płaszcz (mentor - Jarosław Majka).


 

2021-11-29
Gratulujemy nowych grantów, które otrzymali pracownicy Katedry!

OPUS
Katarzyna Walczak - Jak rosną kontynenty? Kompleks płaszczowin Köli w Kaledonidach Skandynawskich jako naturalne laboratorium akrecji kontynentalnej
Tomasz Bajda (w konsorcjum z UW) - Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych

PRELUDIUM
Isabel Carter - Ewolucja tektoniczna oceanicznych terranów Japetusa: podejście petrochronologiczne w północnych kaledonidach Szwecji
Aleksandra Puławska - Wpływ składu mineralnego i chemicznego aerozoli na pochodzenie i różnorodność mikroorganizmów halofilnych w powietrzu podziemnej kopalni soli
Agnieszka Solińska - Sorpcja związków organicznych na granulowanych sorbentach mineralnych
Edyta Waluś - Syntetyczne analogi roztworów stałych minerałów Cu jako zaawansowane fotokatalizatory


2021-11-07
Aktualne godziny konsultacji pracowników w semestrze zimowym 2021/22.


 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

MBA group

MBA_logo

Orogen Dynamics Team

ODT_logo

Szukaj